En bokhäck är mycket populär i Sverige. Det är därför ett fint tillskott till din trädgård. Du kan rama in din trädgård med det och betona gränsen på ett naturligt sätt. I vår webshop kan du enkelt köpa en bokhäck och kombinera den med olika trädgårdsstilar. Bokhäckarna är därför en juvel för varje trädgård och du kan använda dem åt många håll.

Bokhäck eller avenbok

Bokhäcken förväxlas ofta med avenboken. De ser likadana ut, men de har skillnader. Till exempel hör bokhäckar till bokfamiljen medan avenboken tillhör björkfamiljen. Dessutom växer avenboken mycket snabbare än bokhäcken och bladet har också en annan form.

Men den största skillnaden mellan dessa två häckväxter är att bokhäcken ger en tät, full häck både sommar och vinter, medan avenboken är lövfällande vintertid. Anledningen till att man väljer avenbok kan ha att göra med jordtypen. Avenbok växer bättre på leriga jordar, medan bokhäckar klarar sig bättre på sandjordar som inte är för blöta.

Köp en bokhäck billigt

I vår webbshop hittar du två typer av bokhäckar; en röd och en grön sort. Den gröna bokhäcken, Fagus Sylvatica, växer snabbare än den röda sorten, Fagus Sylvatica Atropunicea. Eftersom den gröna sorten växer snabbare, är rötterna av denna bok mogna tidigare och denna häck är tätare och fylligare tidigare än den röda sorten.

Folk väljer ofta den gröna häcken för att skapa en naturlig gräns. På hösten övergår bladet på bokhäckarna till brun höstfärg så att man även under vintern har en fin tät häck.